Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Jøsevold, Marius Meisfjord

Jøsevold, Marius Meisfjord (1975-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Vararepresentant for
Nordland 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 35 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.01.1975

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Nordland, 2009 - 2013, SV.
  • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2017 - 2021, SV.