Halvorsrud, Line

Halvorsrud, Line (1991-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Vararepresentant for
Akershus 2017-2021

Gå til biletgalleri