Søknad om å delta på høyring

Skjemaet skal nyttast for å søkja om å delta på høyring i komiteen. Ynskjer du å vera publikum skal du ikkje nytta skjemaet, men berre møta opp.

Høyring: 1) Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet 2) Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten

Sak: 1) Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Dokument 8:148 S (2018-2019) 2) Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Dokument 8:152 S (2018-2019)
Komité: Helse- og omsorgskomiteen
Dato for høyring: 08.10.2019
Søknadsfrist: 25.09.2019, kl. 23.59

Kontaktinformasjon

   
 
 
 
   

Deltakarar

 

Tema og kort grunngiving

 

Merknad

 
Vent litt