Fullmaktene godkjent

8. oktober vedtok Stortinget at fullmaktene fra landets valgdistrikter er godkjent. Det er ikke funnet feil ved valgavviklingen som har hatt innvirkning på valgoppgjøret.


Sist oppdatert: 08.10.2021 15:16