Stortingspresident Tone W. Trøen ønsker deltakerne velkommen ved starten av studiebesøket. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Tone W. Trøen ønsker deltakerne velkommen ved starten av studiebesøket. Foto: Stortinget.

OSSE-parlamentarikernes anti-terrorkomité til Utøya og Stortinget

Hvordan jobber Norge med antiterror og forebygging, og hvordan har Norge håndtert 22. juli? Dette er temaer anti-terrorkomitéen i OSSE PA vil lære mer om under studieturen til Norge 14.–15. januar.

Det er anti-terrorkomitéens leder, stortingsrepresentant Abid Raja (V), som har invitert kollegaer fra medlemslandene i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) til Norge blant annet for å besøke Utøya og 22. juli-senteret. Mange komitemedlemmer deltar på studieturen sammen med representanter for OSSE og parlamentarikerforsamlingens president, George Tsereteli (fra Georgia).

Håndtering etter 22. juli

OSSE PAs anti-terrorkomité møtes på Stortinget for å lære om håndteringen i etterkant av 22. juli ved blant andre Stortingets 22. juli-komité, Gjørv-kommisjonen og lederen av justiskomitéen på Stortinget, Lene Vågslid. Justisminister Jøran Kallmyr vil fortelle om regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Norsk lovgivning, terrorismerekruttering og arbeidet i kriminalomsorgen med avradikalisering og rehabilitering av ekstremismedømte er også viktige temaer som vil bli belyst.

Anti-terrorkomitéen

OSSE PA etablerte i 2017 en ad hoc anti-terrorkomité, som Abid Raja ble leder for høsten 2019. Anti-terrorkomitéen har som mandat å vurdere trender innenfor terrorisme i OSSE-regionen og identifisere prioriterte områder som OSSE PA skal jobbe med i arbeidet mot terror.

– Vi må erkjenne at terrorangrep vil kunne skje igjen i flere land. Norge ble rammet på det mest forferdelige vis 22. juli. Det er politikere som skal lede samfunnet også etter et terrorangrep. Her kan de lære av hvordan Norge som land håndterte terroren som rammet oss brutalt, sier Raja.

– I det lange løp håper jeg det blir likere lovgivning i europeiske land om hva som er straffbart. Norge har god antiterrorlovgivning, og vi gjør god jobb i kriminalomsorgen med antiradikalisering av dømte fanger, slik at de ikke rekrutterer andre i fengsel, og utgjør mindre fare når de slipper ut etter soning. Jeg har derfor tatt initiativet til dette besøket til Norge, slik at vi på sikt kan vedta en resolusjon i OSSE om likere lovgivning og likere praksis for etterarbeid, sier komitélederen.

Om OSSE PA

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. Den har deltakerland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling


Sist oppdatert: 15.01.2020 09:02