Bjørn Willy Robstad, Eirik Sivertsen, Nils Aage Jegstad, Ingalill Olsen, Svein Harberg og Stein Erik Lauvås. Foto: Stortinget.

Bjørn Willy Robstad, Eirik Sivertsen, Nils Aage Jegstad, Ingalill Olsen, Svein Harberg og Stein Erik Lauvås. Foto: Stortinget.

Transportsamarbeid hovedtema på Barentskonferanse

Den svenske Riksdagen var vertskap for den 9. Barentsparlamentarikerkonferansen i Haparanda 16.–18. september 2019. Grønne transportløsninger på tvers av landegrensene var hovedtema for møtet.

Barentssamarbeidet har siden starten i 1993 handlet mye om å legge til rette for kontakt og samarbeid mellom folkene som bor nord i Norge, Sverige, Finland og Nord-vest Russland. Et tettere samarbeid om kollektivtransport, som utbedret togtilbud og bedre veier, er av stor betydning for økt og mer miljøvennlig varetransport og persontrafikk.

Investeringer i infrastruktur

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A) understreket i sitt innlegg at alle store infrastrukturinvesteringer nå må planlegges i et klimaperspektiv:

– Vi har satt oss ambisiøse mål for å redusere klimautslippene. Alle investeringer i infrastruktur vi gjør i dag må gjøres i lys av dette. Det betyr blant annet at jernbanen må elektrifiseres og utbedres på tvers av landegrensene. Det er mye spennende på gang når det gjelder jernbanetransport fra Narvik havn med Ofotbanen og videre mot Asia og Europa, sier Sivertsen.

Formannskapet i Barentsrådet

Norge overtar formannskapet i Barentsrådet den 3. oktober 2019 frem til 2021 med kunnskap, helse og folk-til-folk samarbeid som hovedtemaer. For det kommende arbeidet, som ledes av Utenriksdepartementet, understreker Sivertsen:

– Barentssamarbeidet er først og fremst et samarbeid for og mellom folk som bor i nord. Fra hovedstedene skal vi legge forholdene til rette slik at befolkningen i nord kan fortsette og møtes og sammen skape en livskraftig Barentsregion.

Stortingets delegasjon på konferansen besto av Eirik Sivertsen (A), Svein Harberg (H), Ingalill Olsen (A) og Stein Erik Lauvås (A). Nils Aage Jegstad (H) representerte Nordisk råd på møtet.


Sist oppdatert: 18.09.2019 12:21