OSSE PA-delegasjonen på Svalbard. Foto: OSSE PA.

OSSE PA-delegasjonen på Svalbard. Foto: OSSE PA.

OSSE PA-delegasjonen opptatt av klimaendringer

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) inviterte ledelsen i forsamlingen til nordområdene for å vise konsekvensene av klimaendringer i Arktis. 

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H) ble utnevnt til OSSE PAs spesialrepresentant for Arktis, med et hovedansvar for å følge opp forsamlingens arbeid med arktiske spørsmål og klimaendringer.

2. komité

Stortingets delegasjon til OSSEs (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) parlamentarikerforsamling inviterte med seg ledende parlamentarikere fra forsamlingen. De inviterte arbeider innenfor det som kalles 2. komité, som jobber med økonomi, vitenskap, teknologi, miljø og klima.

Både komitéleder Nilza de Sena (Portugal) og rapportør Elona Gjebrea Hoxha (Albania) deltok, sammen med president George Tsereteli (Georgia) og generalsekretær Roberto Montella. Formålet med studieturen var å lære mer om konsekvensene av klimaendringer og hvilke implikasjoner endringene kan få for muligheten for bærekraftig utvikling, både i OSSE-regionen (Europa, Nord-Amerika og Sentral-Asia) og globalt.

Feltbesøk i Tromsø og på Svalbard

OSSE PA delegasjonen med utsyn til Tromsø. Foto: OSSE PA.
OSSE PA delegasjonen med utsyn til Tromsø. Foto: OSSE PA.

Representantene fikk med seg en rekke foredrag og feltbesøk i Tromsø og på Svalbard, og fikk med egne øyne se de store endringene i det arktiske miljøet som er forårsaket av temperaturøkningen i regionen. De diskuterte også med lokale myndigheter hvordan man kan tilpasse seg og dempe effektene av klimaendringene.

– Arktis varmes opp dobbelt så raskt som andre regioner i verden, og på bare en generasjon har vi sett kritiske endringer. I Longyearbyen var det tydelig for oss hvordan folks liv påvirkes av disse endringene. Konsekvensene er store for lokalsamfunnet, eksempelvis vil mellom 139–180 boliger bli revet i Longyearbyen på grunn av økende skredfare, sier Siv Mossleth, leder for den norske delegasjonen.

I løpet av uken fikk deltakerne bred informasjon om klima- og miljørelatert forskning i Arktis, for eksempel i form av satellittovervåking. Ekspertene og forskerne understreket at det haster med å redusere globale klimagassutslipp for å klare å begrense effektene av klimaendringene. Selv om klimaendringene nå først og fremst truer de arktiske økosystemene, er dette en global utfordring som krever globale løsninger.

President George Tsereteli, spesialrepresentant for arktiske spørsmål Torill Eidsheim, komiteleder Nilza de Sena og generalsekretær Roberto Montella under besøk til SvalSat. Foto: OSSE PA.
President George Tsereteli, spesialrepresentant for arktiske spørsmål Torill Eidsheim, komiteleder Nilza de Sena og generalsekretær Roberto Montella under besøk til SvalSat. Foto: OSSE PA.

Representantene diskuterte også andre utfordringer som oppvarming av Arktis fører med seg, slik som økt maritim aktivitet med påfølgende behov for sikkerhet, beredskap, søk- og redningskapasitet, samt mulighetene for olje- og gass utvinning.

Re-etablerer miljø- og klimaspørsmål som et sentralt tema

Besøket til de norske nordområdene var viktig for å re-etablere miljø- og klimaspørsmål som et sentralt tema på OSSEs agenda, og synliggjøre sammenhengen mellom klimaendring og sikkerhet. For å støtte opp under dette arbeidet, utpekte OSSE PAs president stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H) til spesialrepresentant for arktiske spørsmål.

– Arktiske spørsmål er relevante for alle OSSE-land, sier den nyutnevnte Arktisrepresentanten. Det som skjer i Arktis forblir ikke i Arktis, men påvirker hele kloden, og vice versa. Det vil komme klimaendringer som påvirker oss alle. Da er samarbeid vesentlig, både for felles forståelse og for bedre å kunne håndtere de utfordringer vi vil møte.

Under OSSE PAs hovedsesjon i Luxembourg 4.–8. juli, vil miljø- og klimaspørsmål være tema for arbeidet i 2. komité. Hovedsesjonen har temaet «Advancing Sustainable Development to Promote Security: The Role of Parliaments.»

Les mer om OSSEs parlamentarikerforsamling.


Sist oppdatert: 27.01.2021 15:41