Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Nordisk energisamarbeid tema på Nordisk råds sesjon

Denne uken møtes Nordisk råd i Helsingfors til sin 69. sesjon. Sesjonen avsluttes med at Norge overtar formannskapet for Nordisk råd i 2018.

Delegasjonsleder Michael Tetzschner (H). Foto: Stortinget.
Delegasjonsleder Michael Tetzschner (H). Foto: Stortinget.

Nordisk råd er en viktig arena for samarbeid mellom parlamentene i de nordiske landene. Her legges grunnlaget for mer konkret samarbeid mellom landene innenfor ulike politikkområder. I Helsingfors blir for eksempel energisamarbeid et viktig tema.

Les hele programmet for Nordisk råds 69. sesjon

Pressekontakt: Gunnar Syverud, 909 54 713.

Den tidligere konsernsjefen i Nokia, Jorma Ollila, har hatt i oppdrag å lage en rapport om nordisk energisamarbeid. Ollila skal presentere den som utgangspunkt for en politisk debatt om temaet. Andre temaer på dagsordenen er den nordiske velferdsmodellen og asylpolitikk.

Leder delegasjonen

Michael Tetzschner (H) leder den norske delegasjonen som består av 20 av Stortingets politikere. Dette er den nyvalgte delegasjonen for stortingsperioden 2017−2021.

I forbindelse med Nordisk råd møtes også parlamentspresidentene i de nordiske landene. 2. visepresident Morten Wold (FrP) representerer Stortingets presidentskap. Dette er Wolds første representasjonsoppgave utenfor Stortinget, etter at han ble valgt til 2. visepresident i begynnelsen av måneden.

Norge overtar formannskapet

Sesjonen foregår i den finske Riksdagen i Helsingfors, nyrenovert i anledning Finlands 100-årsjubileum som selvstendig stat, og pågår fra 31. oktober til 2. november.

På sesjonens siste dag, skal det velges president og visepresident for Nordisk råd i 2018. Norge står for tur til å ha formannskapet, og den norske delegasjonen har innstilt delegasjonsleder Michael Tetzschner som kandidat til president og delegasjonens nestleder, Martin Kolberg, som kandidat til visepresident. Samtidig vil det norske presidentprogrammet for Nordisk råd 2018 bli presentert.

Prisutdelinger

Onsdag er det klart for den årlige utdelingen av de viktige nordiske prisene innen kultur og miljø. Det er snakk fem ulike priser innen, barne- og ungdomslitteratur, litteratur, film, musikk og miljø. Hver av prisene er på DKK 350 000, samt en statuett. De nominerte er til stede under prisutdelingen som foregår i Finlandiahuset.

Delegasjonen til Helsingfors

Delegasjonen til Helsingfors består av følgende personer:

Michael Tetzschner (H), leder
Martin Kolberg (A), nestleder                  
Ingalill Olsen (A)                            
Jorodd Asphjell (A)                       
Nina Sandberg (A)                         
Stein Erik Lauvås (A)                     
Ruth Grung (A)                               
Bente S. Mathisen (H)                 
Norunn T. Benestad (H)              
Marianne Synnes (H)                                                                  
Nils Aage Jegstad (H)                   
Svein Harberg (H)                          
Ulf Leirtstein (FrP)                         
Helge André Njåstad (FrP)         
Hanne Dyveke Søttar (FrP)                                                       
Ole André Myhrvold (Sp)                                                                          
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)                                                                       
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)                                                     
Solfrid Lerbrekk (SV)
Ketil Kjenseth (V)

Stortingets delegasjon til Nordisk råd.


Sist oppdatert: 30.10.2017 16:04