Brexit: Bestemmelser om trygdeordninger og Erasmus+

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen med bestemmelser om trygdeordninger og Erasmus+ i tilfelle brexit uten en avtale.

Europakommisjonen la 30. januar fram forslag til en forordning om trygdeordninger og en forordning knyttet til utvekslingsprogrammet Erasmus+. Rettsaktene vil gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten av avtale og skal sikre EU-borgernes rettigheter i en overgangsperiode.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at reglene vil gjelde midlertidig, være av begrenset omfang og bli ensidig vedtatt av EU. Forslaget knyttet til trygdeordninger skal sikre at myndighetene i EU­-land fortsatt kan ta med forsikringsperioder, sysselsetting, selvstendig virksomhet eller bopel i Storbritannia før uttredelsen av EU, når sosiale ytelser som pensjoner skal beregnes. Det skal også sikre at britiske borgere fortsatt kan motta EU-midler i henhold til nåværende kontrakter forutsatt at Storbritannia fortsatt oppfyller sine økonomiske forpliktelser.

Forslaget knyttet til Erasmus+ skal sikre at studenter fra EU og fra Storbritannia kan fullføre påbegynte utvekslingsopphold også etter 29. mars 2019.

Videre behandling

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet, følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 12.02.2019 09:12