Referatsaker

Storting onsdag den 13. mars 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (202)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse NSBs navnebytte
  Dokument 8:100 S (2018-2019)

  Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c

 • 2. (203)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Steinar Karlstrøm om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget
  Dokument 8:101 S (2018-2019)

  Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c

 • 3. (204)

  Årsrapport for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
  Dokument 14 (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 4. (205)

  Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater
  Dokument 7:2 (2018-2019)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen