Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

S

  • sedvane

    uskrivne reglar som vert oppfatta som rettsleg forpliktande fordi dei har vore fylgde over tid. Det parlamentariske systemet var konstitusjonell sedvanerett fram til det vart grunnlovsfesta 20. februar 2007.