Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

Dette dokument

  • Representantforslag 44 L (2018–2019)
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
15. november 2018

André N. Skjelstad

Norunn Tveiten Benestad

Kari Kjønaas Kjos

Torhild Bransdal