Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme sak om lokalisering av hovedsetene i de nye politidistriktene.