Stortinget - Møte onsdag den 24. april 2019 *

Dato: 24.04.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.17.