Stortinget - Møte onsdag den 11. oktober 2017

Dato: 11.10.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.26.