Stortinget - Møte onsdag den 2. mai 2018

Dato: 02.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.32.