Stortinget - Møte onsdag den 4. april 2018

Dato: 04.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.39.