Stortinget - Møte fredag den 16. mars 2018

Dato: 16.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.28.