Stortinget - Møte torsdag den 1. mars 2018

Dato: 01.03.2018
President: Morten Wold

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 17.51.