Stortinget - Møte tirsdag den 6. februar 2018

Dato: 06.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.38.