Stortinget - Møte torsdag den 18. januar 2018

Dato: 18.01.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.