Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2016

Dato: 12.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.47.