Stortinget - Møte onsdag den 30. november 2016

Dato: 30.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.22.