Stortinget - Møte tirsdag den 13. juni 2017

Dato: 13.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.56