Stortinget - Møte onsdag den 19. april 2017

Dato: 19.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.32.