Høringer - Åpen kontrollhøring 24. februar 2017 om Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Dato: 24.02.2017
Møteleder: Martin Kolberg (A)

Innhald

Dagsorden

Høringen ble avsluttet kl. 14.37.