Høringer - Open høyring i finanskomiteen torsdag den 14. mai 2009 kl. 08

Dato: 14.05.2009
Møteleder: Møteleiar: Reidar Sandal (A)(leiar i komiteen)

Dagsorden

  • Sak:

    Kredittmeldinga 2008 (St.meld. nr. 31 (2008–2009))

Høyringa med sentralbanksjefen var slutt kl. 09.51.