Høringer - Åpen høring i forsvarskomiteen fredag den 3. juni 2005 kl. 16.50

Dato: 03.06.2005
Møteleder: Marit Nybakk(A) (komiteens leder)

Dagsorden

Høringen slutt kl. 19.25.