Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
10.11.2020

Dokument 8:141 L (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
17.11.2020
10.11.2020

Prop. 135 L (2019-2020)

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
17.11.2020
24.11.2020

Dokument 8:4 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
24.11.2020

Dokument 8:12 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
24.11.2020

Meld. St. 4 (2020-2021)

Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
24.11.2020

Dokument 8:19 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson og Freddy André Øvstegård om å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
24.11.2020

Dokument 8:21 LS (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
24.11.2020

Dokument 8:21 LS (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
26.11.2020

Prop. 141 LS (2019-2020)

Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
26.11.2020

Prop. 141 LS (2019-2020)

Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
30.11.2020

Prop. 1 S (2020-2021)

Statsbudsjettet 2021

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
07.12.2020