Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om et mer bærekraftig forbruk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2019

Henrik Asheim

Jan Steinar Engeli Johansen

leder

ordfører