Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 6. desember 2018

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører