Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Dette dokument

  • Innst. 72 S (2017–2018)
  • Kjeldedokument:
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 7. desember 2017

Olemic Thommessen

leder