Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Geir Jørgen Bekkevold og Anette Trettebergstuen om opprettelse av en kunstnerassistentordning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. desember 2016

Svein Harberg

leder og ordfører