Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal og Sonja Mandt om lov om medieansvar

Dette dokument

Merknad

KLIKK HER for vedlegg i pdf

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. desember 2016

Svein Harberg

Kårstein Eidem Løvaas

leder

ordfører