Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. desember 2009

Bent Høie

leder og ordf. for kap. 732, 751, 3732 og 3751

Jorodd Asphjell

Laila Dåvøy

Jon Jæger Gåsvatn

ordf. for kap. 716, 781, 2751 og 3716

ordf. for kap. 718, 719, 750, 3718 og 3750

ordf. for kap. 703, 729, 769 og 3703

Tore Hagebakken

Geir-Ketil Hansen

Are Helseth

ordf. for kap. 702, 715, 761 og 3715

ordf. for kap. 764, 770 og 780

ordf. for kap. 712 og 2711

Kari Kjønaas Kjos

Tove Karoline Knutsen

Sonja Mandt

ordf. for kap. 733, 734 og 763

ordf. for kap. 710, 720, 782, 3710 og 3720

ordf. for kap. 724, 726, 728 og 3724

Per Arne Olsen

Wenche Olsen

Sonja Irene Sjøli

ordf. for kap. 723, 2752 og 3723

ordf. for kap. 700 og 2790

ordf. for kap. 721, 722, 783 og 3722

Erna Solberg

Kjersti Toppe

ordf. for kap. 725 og 3725

ordf. for kap. 711, 762 og 2755