Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 4 (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

I forbindelse med at Sylvi Listhaug er blitt medlem av regjeringen, har Fremskrittspartiets stortingsgruppe anmodet om følgende endring i de faste komiteers sammensetning:

Knut Magne Flølo innvelges i helse- og omsorgskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Knut Magne Flølo er innvalgt i helse- og omsorgskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 21. mai 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder