Grunnlovsforslag fra Ola Elvestuen, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om ny § 110 a (om rett til tilfredsstillende levestandard og helse)

Til Stortinget
30. september 2020

Olav Elvestuen

Nicholas Wilkinson

Kari Elisabeth Kaski