Grunnlovsforslag fra Nils T. Bjørke og Per Olaf Lundteigen om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

Til Stortinget
30. september 2020

Nils T. Bjørke

Per Olaf Lundteigen