Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 59 (om lavere sperregrense for utjevningsmandater)

Til Stortinget
30. september 2020

Bjørnar Moxnes