Grunnlovsforslag fra Roy Steffensen om endring i § 59 (sperregrense på fem prosent for utjevningsmandater)

Til Stortinget
15. juni 2020

Roy Steffensen