Forskrifter mottatt 27. mars 2020

Stortinget mottok de første forskriftene etter koronaloven 27. mars.