5. M.spm. frå Åsa Elvik om ryggdekning i Stortinget for ei lovendring som avviklar allmenningen i praksis, då folk langs kysten anten må arve ein kvote eller kjøpe konsesjon for å få lov til å fiske,

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

5. M.spm. frå Åsa Elvik om ryggdekning i Stortinget for ei lovendring som avviklar allmenningen i praksis, då folk langs kysten anten må arve ein kvote eller kjøpe konsesjon for å få lov til å fiske,

Sjå saker frå same tema: