6. Forslag fra Ulf Erik Knudsen pva. FrP oversendt fra Odelstingets møte 19. februar 2002: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endringer i pensjonstrygden for fiskere slik at fiskere som blir uføretrygdet før fylte 60 år får tilbakebetalt innbetalt premie mv.»

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

6. Forslag fra Ulf Erik Knudsen pva. FrP oversendt fra Odelstingets møte 19. februar 2002: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endringer i pensjonstrygden for fiskere slik at fiskere som blir uføretrygdet før fylte 60 år får tilbakebetalt innbetalt premie mv.»

Sjå saker frå same tema: