Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

2. Støttetiltak for fiskerinæringa for 2002. (Nytt kap. 1040 Til gjennomføring av fiskeriavtalen.) (Vedlegg: Avtale av 7.11.01 mellom Norges Fiskarlag og Arbeids- og administrasjonsdepartementet om støttetiltak for fiskerinæringa for 2002.)

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Støttetiltak for fiskerinæringa for 2002. (Nytt kap. 1040 Til gjennomføring av fiskeriavtalen.) (Vedlegg: Avtale av 7.11.01 mellom Norges Fiskarlag og Arbeids- og administrasjonsdepartementet om støttetiltak for fiskerinæringa for 2002.)

Sjå saker frå same tema: