4. Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven). (Fleksibilitet i forhold til offentlige kreditorer; saksbehandlingstiden; namsmannens kompetanse.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

4. Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven). (Fleksibilitet i forhold til offentlige kreditorer; saksbehandlingstiden; namsmannens kompetanse.)

Sjå saker frå same tema: