2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 5, Justis- og politidepartementet.

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 5, Justis- og politidepartementet.

Sjå saker frå same tema: