5. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). (Vedlegg: 1. Justisdepartementets høyringsbrev 31. januar 1980. 2. Utdrag frå Statistisk Ukehefte nr. 43, 1990. Særskilt vedlegg: NOU 1979: 48 Avhending av fast eigedom. Leder Olav Lid.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 1991/1992)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

5. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). (Vedlegg: 1. Justisdepartementets høyringsbrev 31. januar 1980. 2. Utdrag frå Statistisk Ukehefte nr. 43, 1990. Særskilt vedlegg: NOU 1979: 48 Avhending av fast eigedom. Leder Olav Lid.)