Ankemål frå repr. Versto over at riksadvokaten har teki avgjerd om at det ikkje skal vera straff-forfylging mot kommunestyremedlem som utan å stå i N.S. har vori med og løyvt pengar til frontkjemparar,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Ankemål frå repr. Versto over at riksadvokaten har teki avgjerd om at det ikkje skal vera straff-forfylging mot kommunestyremedlem som utan å stå i N.S. har vori med og løyvt pengar til frontkjemparar,   S.tid. 105.

Sjå saker frå same tema: