Interpellasjon fra repr. Løbak om rasjoneringsforgåelser under krigen,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Interpellasjon fra repr. Løbak om rasjoneringsforgåelser under krigen,   S.tid. 310—15.

Sjå saker frå same tema: