Søknad fra Caroline Vorum om nedsettelse av en kommisjon til å behandle hennes klage,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Søknad fra Caroline Vorum om nedsettelse av en kommisjon til å behandle hennes klage,   innst. S. nr. 181,   S.tid. 2079, henlagt.

Sjå saker frå same tema: